Vi arrangerer dialogkonferanser

Vi arrangerer dialogkonferanser om bachelor- og masteroppgaver i lærerutdanningene 20. april 2022. Formålet med dialogkonferansene er å bidra til kunnskapsutvikling og -deling om studentenes kvalifisering gjennom oppgaveskriving, forhold som påvirker kvalifiseringsprosessen og hvordan kunnskap som utvikles gjennom arbeid med oppgaver kan komme lærerutdanning, profesjon og forskning til gode. Mer info finner du her.

Publisert 4. april 2022 

Vi gjennomfører spørreundersøkelse

Som et ledd i Rådets arbeidet med bachelor- og masteroppgaver gjennomfører OsloMet, Senter for Profesjonsstudier, en spørreundersøkelse i alle landets lærerutdanninger. Hensikten med undersøkelsen er å få et overordnet bilde av utdanningenes organisering, rutiner og praksiser med hensyn til bachelor-/masteroppgave-arbeidet. Spørreundersøkelsen gjennomføres i januar 2022 og blir sendt til ansatte i lærerutdanningene som har en sentral rolle i studentenes arbeid med bachelor-/ masteroppgaver.Resultatene av spørreundersøkelsen vil inngå som del av kunnskapsgrunnlaget for FRLU sitt videre arbeid med oppdraget som skal levers til Kunnskapsdepartementet i løpet av høsten 2022.

Publisert 10. januar 2022

Oppdrag om arbeid med bachelor- og masteroppgaver i LU

Lærerutdanningenes arbeid med bachelor- og masteroppgaver er viktig for studentenes forståelse av og kunnskap om forskning og utviklingsarbeid i barnehage og skole. Oppgavearbeidet er også interessant i utvikling av partnerskap mellom skole og barnehage, kommunesektor og lærerutdanning. I sitt videre arbeid vil Rådet derfor sette søkelyset på arbeid med bachelor- og masteroppgaver.

Oppdrag om arbeid med bachelor- og masteroppgaver i LU

Publisert 20. april 2021