Dialogkonferanse om utvidet praksisbegrep i lærerutdanningene

I mars 2024 arrangerte rådet dialogkonferanse om utvidet praksisbegrep i lærerutdanningene. Formålet var å utvide rådets kunnskapsgrunnlag for å svare på oppdraget vi jobber med. Hovedmålgruppen for dialogkonferansen var lærerstudenter og nyutdannede lærerne. Innspillene fra konferansen skal brukes i rådets videre arbeid med oppdraget som skal levers til KD desember 2024.

Publisert 3. april 2024 

Oppdrag om utvidet praksisbegrep

Hvordan kan lærerutdanningens ulike arenaer og læringsformer brukes til å øve på lærerrollen, og når i et utdannings- og karriereløp utvikles kompetanse best? Gjennom et nytt oppdrag vil Rådet se på et utvidet praksisbegrep, og hvordan det kan bidra til kompetanse for å utvikle og utøve et profesjonelt skjønn i komplekse spørsmål.

Publisert 3. juli 2023