Miljømål

 
Avfall
 
Innkjøp
 
Anskaffelser
 
Flyreiser

Miljøkartlegging

 

For å komme frem til hvordan departementsfellesskapet påvirker miljøet, har alle aktiviteter relatert til departementsdriften blitt vurdert ut ifra ulike kriterier i en miljøkartlegging. På denne måten finner man frem til hvilke deler av departementsdriften som påvirker miljøet mest.

Miljøkartleggingen skal rutinemessig vedlikeholdes og/eller ved større endringer i departementsfellesskapets drift og omfang. Bakgrunnen for gjentatt gjennomgang av kartleggingen er å sikre at miljøledelsessystemet alltid sammenfatter arbeidet på områdene som belaster miljøet mest.