Miljømål

 
Avfall
 
Innkjøp
 
Anskaffelser
 
Flyreiser

Miljøkartlegging

 

For å bestemme hvordan departementsfellesskapet påvirker miljøet, har alle aktiviteter relatert til departementsdriften blitt vurdert fra etablerte kriterier i en miljøkartlegging. På denne måten finner man frem til hvilke deler av departementsdriften som påvirker miljøet mest. Metoden innebærer en risikovurdering av hvordan miljøaspektet påvirker miljøet, samt sannsynlighet, konsekvens, påvirkningsmulighet og lovkrav.

Miljøkartleggingen gjennomføres hvert tredje år, eller ved større endringer i departementsfellesskapets drift og omfang. Bakgrunnen for gjentatt gjennomgang av kartleggingen er å sikre at miljøledelsessystemet alltid fokuserer arbeidet på de delene av driften som til enhver tid belaster miljøet mest.