Eco Management and Audit Scheme (EMAS) er et styringsverktøy for å evaluere, rapportere og forbedre miljøprestasjon. EMAS bygger på kravene i ISO 14001-standarden, men har også ytterligere krav om blant annet en årlig miljørapport. Dette er sjette år på rad departementsfellesskapet rapporterer på miljø- og bærekraftsarbeid i tråd med EMAS.

Miljøarbeidet og miljøprestasjonen til departementsfellesskapet blir rapportert årlig. Videre blir også miljøledelsessystemet revidert årlig av eksterne akkrediterte kontrollører. Denne rapporten er verifisert og godkjent av en akkrediterte revisor i Kiwa AS.

Departementsfellesskapets arbeid for å forbedre miljørelaterte forhold er underlagt de revisjonsbestemmelsene som EMAS til enhver tid fastsetter. Dette vil si at vi rapporterer på miljøarbeidet i departementsfellesskapet i henhold til kravene i EMAS.