Livslang læring kl. 09:00-09:50

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim ønsker velkommen

Statsminister Erna Solberg

Spørsmål og kommentarer til statsministeren og statsråden

Dirk Van Damme, Senior Counsellor, Directorate for Education and Skills, OECD

Forsknings- og høyere utdanningsministerens tale

Spørsmål og kommentarer til statsråden fra:
– Anna Hagen Tønder, forsker Fafo
– Inge Jan Henjesand, rektor Handelshøyskolen BI
– Vegard Ergan, EVU-student, Høyskolen i Innlandet

Pause

Innovasjon/nytt næringsliv kl. 10:00-10:50

Mariya Gabriel, European Commissioner for innovation, research, culture, education and youth

Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv

Hilde Tonne, styreleder i Forskningsrådet

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef Sintef

A. Erland Paulsrud, klyngeleder NCE Manufacturing

Jan Børge Sagmo, CEO Bergen Carbon Solutions

Kjerstin Braathen, adm. direktør DNB

Spørsmål og kommentarer til innleggene

Pause

Digitalisering kl. 11:00-12:00

Henrik Syse, filosof og forsker

Christina Yasmin Kvernevik, student ved UiA

Oddbjørn Schei, adm. direktør Helse Nord IKT

Spørsmål og kommentarer til innleggene

Roar Olsen, direktør Unit

Spørsmål og kommentarer

Oppsummering og takk for dagen ved statsråden