Forsknings- og høyere utdanningsministeren inviterer følgende til å delta på konferansen:

  • styreleder, rektor og direktør ved de statlige universitetene og høyskolene
  • én representant fra ledelsen ved de institusjonsakkrediterte private høyskolene
  • Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget
  • styreleder og direktør for NOKUT, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, Norges forskningsråd, NUPI, Innovasjon Norge, Universitets- og høgskolerådet og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)
  • én representant fra hver av FFAs medlemsinstitutter
  • to representanter fra henholdsvis Norsk studentorganisasjon, Stipendiatorganisasjonene i Norge og ANSA
  • departementsråder og en person fra embetsverket fra øvrige departementer

Hovedsammenslutningene og andre sentrale aktører som mottar invitasjonen kan melde på én representant hver. Øvrige interesserte er velkommen til å følge konferansen via nett-tv på regjeringen.no