• Styreleder, rektor og direktør ved statlige universiteter og høyskoler
 • En representant fra følgende private institusjonsakkrediterte høyskoler:
  • Ansgar teologiske høgskule
  • Høyskolen Kristiania
  • MF Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
  • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
  • Fjellhaug internasjonale høgskole
  • Handelshøyskolen BI
  • Lovisenberg diakonale høgskole
  • NLA høgskolen
  • VID vitenskapelige høgskole
 • Styreleder og direktør fra:
  • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
  • Sikt
  • NOKUT
  • Norges forskningsråd
  • Innovasjon Norge
  • Universitets- og høgskolerådet
  • FFA
  • NUPI
 • Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget
 • To representanter fra:
  • Norsk studentorganisasjon
  • ANSA Association of Norwegian Students Abroad
  • Stipendiatorganisasjonene i Norge
  • departementsråder og en person fra embetsverket fra øvrige departementer
 • En representant fra:
  • Politihøyskolen
  • Forsvarets høyskole
  • Sametinget
  • LO
  • NTL
  • Kommunenes Sentralforbund
  • Næringslivet Hovedorganisasjon
  • UNIO
  • Akademikerne
  • YS
  • Spekter
  • Virke
  • Forskerforbundet
  • Unis
  • Simula
  • De forskningsetiske komiteer
  • hver av FFAs medlemsinstitutter

   Øvrige interesserte er velkommen til å følge konferansen via nett-TV på regjeringen.no