Med kunnskap skal landet ombygges
Nye tider – nye løsninger

Tirsdag 10. januar 2023 Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Konferansen for forskning og høyere utdanning omhandler bruk av forskning og utdanning i arbeidet med å gjøre oss best mulig i stand til å møte nye kriser, samtidig som vi skal håndtere vedvarende utfordringer og utvikle samfunnet i en bærekraftig retning. Programmet er relevant i lys av ny revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning og arbeidet med utsynsmeldingen.

Møteleder: Hanne Roald, Kunnskapsdepartementet

10:00
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moes dialog med universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren

 • statsråden innleder
 • spørsmål og kommentarer fra salen
 • oppsummering ved statsråden

12:00 Lunsj

13:00
Ny teknologi, nye løsninger og ny kunnskap

Hvordan kan forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler bidra til å gjøre Norge internasjonalt ledende når det gjelder utvikling av ny teknologi, nye løsninger og ny kunnskap? Hvordan sikre at kunnskap tas i bruk og bidrar til bærekraft, grønn vekst, en bedre offentlig sektor, verdiskaping og omstilling i hele landet?

Hva trenger norsk næringsliv? Hvordan gjøre Norge internasjonalt ledende?

 • Innlegg ved næringsminister Jan Christian Vestre
 • Spørsmål / kommentarer fra salen

Paneldiskusjon med spørsmål / kommentarer fra salen

 • statsråd Ola Borten Moe
 • Ole Erik Almlid, administrerende direktør NHO
 • Julie Lødrup, førstesekretær LO
 • Birgitte Engebretsen, administrerende direktør Telenor

Hva kan Norges forskningsråd, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Innovasjon Norge gjøre? Hvordan kan verktøyene fungere enda bedre?

Innlegg ved

 • Mari Sundli Tveit, administrerende direktør Norges forskningsråd
 • Sveinung Skule, direktør Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Eva Camerer, direktør for strategisk stab Innovasjon Norge

Spørsmål / kommentarer fra salen

14:30 Pause

15:00
Kunstnerisk innslag ved studenter fra Høyskolen Kristiania

15:05
Forskning og høyere utdannings rolle i utviklingen av hele landet
Hvordan kan en gjennom nasjonal politikk for forskning og høyere utdanning bidra til å møte utfordringene i hele landet? Hvordan kan nasjonale og internasjonale prosesser brukes aktivt til å utvikle alle deler av landet? Hvordan kan forskning og utdanning bidra til å løse utfordringer knyttet til offentlig sektor?

Innlegg ved

 • Maika Godal Dam, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO)
 • Oscar Alexander Undahl og Regine Schaug, studenter fra desentralisert og fleksibel utdanning
 • Innlegg ved statssekretær Ole Gustav Narud, Kommunal- og distriktsdpartementet
 • Innlegg ved Anne-Lise Sagen Major, avdelingsleder Ålesund kommune

Spørsmål / kommentarer fra salen

Paneldiskusjon med spørsmål / kommentarer fra salen

 • Anne Marit Panengstuen, styreleder Universitetet i Stavanger
 • Marianne Marthinsen, styreleder NORCE
 • Håvard Teigen, prof. emerit. Høgskolen i Innlandet
 • Skjalg Fjellheim, politisk redaktør Avisa Nordlys
 • Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær Kunnskapsdepartementet

16:30
Oppsummering ved forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Aperitiff kl. 18:00 og middag kl. 18:30 (samme lokale som konferansen)