Vi tilbyr

Vi tilbyr

Som ansatt i et departement får du tilgang til mange goder og utviklingsmuligheter. Du får blant annet en nærhet til politisk ledelse og viktige samfunnsbeslutninger, samt spennende arbeidsoppgaver i et stort og engasjerende fagmiljø.

Du får også tilbud om:

 • dagsaktuelle arbeidsoppgaver i grenseland mellom fag og politikk
 • et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø
 • hospiteringsordninger, nasjonalt og internasjonalt
 • kurs og etter-/videreutdanning
 • fleksibel arbeidstid
 • mulighet for hjemmekontor i henhold til departementets retningslinjer og dersom arbeidet tillater det
 • sommertid 
 • trening i arbeidstiden
 • eget treningsrom
 • subsidiert kantine 
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse (gunstig boliglån)
 • egen bedriftshelsetjeneste