Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Departementene er stadig på utkikk etter dyktige studenter og nyutdannede som kan bidra med ny og oppdatert fagkompetanse.

Vi har blant annet følgende tilbud til studenter og nyutdannede:

  • Praksisplass
  • Masterskriving
  • Trainee-stilling
  • Deltidsstilling
  • Stilling som førstekonsulent for nyutdannede (ved enkelte departement tilbys også stilling som rådgiver til nyutdannede)

Hvem ser vi etter?

De tre største utdanningsgruppene vi rekrutterer fra er økonomer, jurister og samfunnsvitere. Men det trengs også fagspesialister på enkelte områder.

Vi ser ikke bare etter fagkompetansen når vi rekrutterer, men også personlige egenskaper og ferdigheter som er relevante for den enkelte stilling. God evne til samhandling, kritisk og etisk refleksjon, og god vurderingsevne vil alltid være viktig. God digital kompetanse er en forutsetning.

Vi behøver personer som kan se fremover og også ut av Norge. Flerkulturell forståelse og samarbeid er avgjørende for at vi skal klare å løse utfordringene i samfunnet vårt – som ofte er globale. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. 

I tillegg til å ha gode karakterer ønsker vi derfor medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Først og fremst ser vi etter deg som engasjerer deg for samfunnet rundt deg. Vi tilbyr en meningsfylt jobb med spennende oppgaver, tett på beslutningstakerne og «der det skjer».

Gjennom samarbeid på tvers får du både verdifulle nettverk, gode læringsmuligheter og kunnskap om ulike samfunnsområder. Kompetansen du opparbeider deg er garantert et godt springbrett for å søke nye muligheter, både innenfor og utenfor departementene.

Internasjonale muligheter

I departementene åpner det seg også mulighet til å arbeide flere steder i utlandet, for perioder fra noen måneder til flere år.

Alle departementene jobber mye opp mot EU. På rådsmøtene i Brussel samarbeider norske statsråder med europeiske kolleger for å finne felles løsninger. Selv om Norge ikke er medlem av EU, deltar vi aktivt for å videreutvikle Schengen-samarbeidet i tråd med norske interesser på områder som for eksempel grenser, migrasjon og politisamarbeid. Gjennom EØS-avtalen utvikler vi lovgivning, der norske eksperter deltar sammen med medlemslandene i EU i møter og arbeidsgrupper i Brussel.

Departementene jobber også aktivt i internasjonalt samarbeid gjennom NATO, OECD og sammen med partnere i Norden. Som ansatt i departementene kan du være med i forberedelsene til Nordiske ministermøter som er en sentral arena for utforming av politikk.

Mange departementer jobber med menneskerettighetsrapportering, der internasjonale organisasjoner som FN og Europarådet evaluerer gjennomføring av menneskerettighetene i Norge. Vi rapporterer til ulike komiteer i FN. På egne møter i Genève gjennomgår komiteene rapportene fra Norge og vi får anbefalinger som må følges opp.