Om departementene

Departementene er faglige sekretariater for politisk ledelse. For oss som jobber her betyr det at vi skal gi faglige råd til hvordan regjeringens politikk best kan utformes og iverksettes.

Vi sørger for at regjeringens og Stortingets politikk blir gjennomført, ofte gjennom ytre etater som vi styrer, for eksempel direktoratene. Vi bidrar også i arbeidet med å utarbeide statsbudsjettet og lovforslag til Stortinget. 

Selv om statsråden styrer departementet, er ikke vi som jobber i departementet politikere. Vi skal være politisk nøytrale og gi faglige råd uavhengig av hvilke partier som er i regjering. Det er politikerne som bestemmer hvordan de faglige rådene skal brukes.

Departementene ledes av en statsråd, som sammen med statssekretærer og politisk rådgiver utgjør den politiske ledelsen. Departementenes embetsverk ledes av departementsråden. I motsetning til den politiske ledelsen er embetsverket fast ansatte medarbeidere som jobber under skiftende regjeringer.

Regjeringen.no er hovedkilden fra regjeringen til befolkningen.
Les mer om departementene og deres ansvarsområder her.