Rekrutteringsprosessen

Rekrutteringsprosessen

Vi i departementene jobber strukturert og profesjonelt med våre rekrutteringsprosesser. Vi gjennomfører gode og rettferdige prosesser for å sikre rett kompetanse til rett plass. 

I departementene arbeider vi også aktivt med mangfoldsrekruttering for å styrke det inkluderende arbeidslivet i staten.

Her kan du lese mer om de ulike fasene av rekrutteringsprosessene i departementene: