• Hvor: Litteraturhuset, Nedjma
  • Når: 13. desember 2018 kl. 09:00 - 11:00

Regjeringen har besluttet å nedsette en ekspertgruppe for å utrede en lov om etikkinformasjon. Utvalget skal vurdere om næringsdrivende bør pålegges å utgi informasjon til forbrukere og organisasjoner om hvilke produksjonssteder som benyttes i vareproduksjonen og hvordan næringsdrivende arbeider med samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeden.

Se utvalgets mandat

Vårt arbeid er i gang og vi ønsker å høre dine synspunkter. Etikkinformasjonsutvalget inviterer derfor berørte aktører som næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerorganisasjoner og akademia til å delta og gi innspill til spørsmål som:

  • Hvilke hensyn taler for og mot en etikkinformasjonsplikt?
  • Hva slags informasjon bør omfattes av en eventuell etikkinformasjonsplikt?
  • Hvordan bør informasjonen gjøres tilgjengelig?

Program:
09.00-09.15  Presentasjon av utvalg og mandat v/utvalgsleder Ola Mestad
09.15-09.35  Korte innlegg ved blant annet Fremtiden i våre hender og IndustriAll
09.35-10.50  Innspill fra salen (ca. 3 min per innlegg)
10.50-11.00  Oppsummering

Enkel servering og sosialisering fra kl. 08.30. Velkommen!

Vi tar gjerne også imot skriftlige innspill under møtet.
Innspill kan også sendes inn i forkant via vår nettside innen 11. desember.

Adresse Litteraturhuset: Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Beklager, men påmeldingsfristen for arrangementet er nå utløpt.