Se innspill

Utvalget har bedt om innspill til arbeidet i et brev som ble sendt ut 24. april 2023. Brevet ble sendt til relevante aktører, som offentlige etater, forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner. I brevet ba utvalget om innspill til utfordringer innenfor de ulike delene av mandatet, innspill til tiltak utvalget bør vurdere og innspill som var særlig rettet mot sårbare grupper. Utvalget bad også om innspill til områder hvor det er behov for ny kunnskap.

Fristen for innspill er satt til 1. juni 2023, og Innspillene utvalget mottar vil bli publisert her på nettsiden.