Bruksområder

Om du har et arrangement eller event du ønsker å invitere folk til, så er event utvidelsen fin å bruke. Den kan brukes for å presentere program, sende invitasjon og påmelding til gjesteliste.

Innhold

Event inneholder følgende:

 • Hvor og når
 • Beskrivelse
 • Invitasjon
 • Påminnelse
 • Påmeldingsfrist
 • Påmeldingsbekreftelse
 • Avsender
 • iCalendar
 • Merkelapper
 • Personvern

Innstilinger

Event har følgende innstillinger:

Hvor og når

 • Legg til informasjon om hvor arrangementet skal være
 • Legg til informasjon om når arrangementet skal være
 • Velg å legge til valgfritt avslutningstidspunkt

Beskrivelse

Legg til beskrivelse om selve arrangementet

Invitasjon

Velg å legg til e-postemne for invitasjon.

Legg til innhold som skal sendes i e-post.

Påminnelse

Legg til innhold som skal sendes i e-post som påminnelse til deltagere dersom de har glemt å melde seg på.

Påmeldingsfrist

 • Du kan sette påmeldingsfrist for arrangementet dersom denne skal lukkes før selve arrangementet holdes. Påmeldingsfrist settes med dato og tidspunkt.
 • Du kan legge til melding ved utløpst påmeldingsfrist, eksempelvis «Påmeldingsfristen har gått ut. Har dere spørsmål ta kontakt».
 • Du kan velge å sette maks antall gjester på konferansen
 • Dersom du setter maks antall gjester kan du også legge til en valgfri melding hvis maks antall påmeldte gjester er nådd

Påmeldingsbekreftelse

Når en påmelding er gjennomført, vil en e-post sendes med bekreftelse. Denne inneholder verdier som er fylt inn i skjemaet:

 • Arrangementsnavn
 • Påmeldtes navn
 • Påmeldtes e-postadresse
 • Påmeldtes telefonnummer
 • Påmeldtes tittel/stilling
 • Påmeldtes selskap/organisasjon
 • Sted
 • Dato og klokkeslett
 • Avsenders navn
 • Avsenders e-postadresse

Du kan også legge til ekstra innhold som skal stå i e-post, eksempelvis: Tusen takk for at du meldte deg på konferansen. Vi gleder oss til å se deg.

Avsender

 • Du kan legge til eget avsendernavn
 • Du kan legge til egen avsender e-postadresse

iCalender

Ønsker du at bruker skal kunne legge til arrangementet i sin kalender, så kan du overstyre verdiene i kalenderinnkallingen.

Du kan endre:

 • Emne
 • Plassering
 • Starttidspunkt
 • Sluttidspunkt
 • Beskrivelse

Hvis du lar disse feltene stå tomme, så vil standardverdier benyttes

Merkelapper

Du kan overstyre ordlyden til merkelappene for personinformasjon. La feltene stå tomme for å benytte standardverdiene.

Du kan endre:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Tittel/Stilling
 • Selskap/organisasjon

Personvern

Lenke til personvern for samtykke.

Design

Utseendet til event settes globalt i WP Customizer. Følgende innstillinger i WP Customizer vil påvirke banner-modulen:

Farger

 • Tekstfargen som defineres på Form i WP Customizer vil bestemme hvilken tekstfarge som brukes på skjema.
 • Fargen som settes på Sucess color som defineres på Form i WP Customizer vil bestemme hvilken tekstfarge som blir brukt på meldinger om at skjema er utfylt korrekt. Dette vil være en standardfarge (grønn) og kan ikke endres.
 • Fargen som settes på Error color som defineres på Form i WP Customizer vil bestemme hvilken tekstfarge som blir brukt på meldinger om at skjema ikke er fylt ut korrekt. Dette vil være en standardfarge (rød) og kan ikke endres.
 • Fargen som settes på Background color som defineres på Form i WP Customizer vil bestemme hvilken bakgrunnsfarge påmeldingsskjemaet skal ha.

Tekstfarge og bakgrunnsfarge er fastlåste verdier på utvalg- og standard-mal. For fleksibel-mal, så vil dette kunne tilpasses farger/designmanual, i samråd med DSS.

Fonter

Font-familien som er satt som standard, vil gjenspeiles i event-utvidelsen.

Utover dette går det ikke an å endre utseendet til event-utvidelsen.

Denne utvidelsen er tilgjengelig på alle maler