• Bruk: Denne malen benyttes for nettsteder for utvalg, råd, underliggende etater og kommisjoner og disse står som avsender
  • Design: Malen bruker riksvåpenet i toppfeltet. Plassering eller utforming av riksvåpenet eller tilhørende tekst kan ikke justeres. For å skape et visuelt preg på nettsiden er det mulig å bruke toppbilde på forsiden for å illustrere hva utvalget arbeider med. Malen har enkel redigering for innhold.
  • Moduler: begrenset utvalg av moduler; Enkle innlegg og Personer 

Bestill nettsted