• Bruk: Denne malen benyttes for nettsteder som skal ha et offisielt preg og visuelt slektskap til regjeringen.no. Departementsnavn står øverst som tydelig avsender
  • Design: Malen henter designelementer i toppfeltet fra regjeringen.no, men ellers frihet til  å sette preg på nettstedet ved å sette sammen modulene på egen måte.

Bestill nettsted

Nettsider basert på standardmal