Før du bestiller, er det fint om du har tenkt gjennom følgende:

  • Hva er hensikten med nettstedet?
  • Hvem er målgruppen?
  • Hvem er avsender?
  • Er KOM informert om nettstedet?
  • Hvem skal ha ansvaret for nettstedet?
  • Er dette en del av et større prosjekt?

Bestill nettsted

Bruksområder

Fleksibel brukes når nettstedet har større krav til kompleksitet og funksjonalitet.

Design

Fleksibel gir mer frihet når det gjelder visuelt uttrykk og struktur. Den brukes der departementene ønsker å bruke egne designelementer, eller der det ikke er departementet som avsender.

Ved bruk av Fleksibel kan DSS ta i bruk farger, bilder og designelementer på en helt annen måte.

Moduler

Med denne malen har du tilgang til alle moduler.

Var dette nyttig?