• Bruk: Denne malen brukes for nettsteder som skal publisere under eget navn, og departementet er underordnet som avsender. Fleksibel mal benyttes når nettstedet har større krav til kompleksitet og funksjonalitet
  • Design: Malen gir mer frihet når det gjelder visuelt uttrykk og struktur. Se alle moduler.

Bestill nettsted