Del 2

2021

APRIL
7. april: Dialogmøte med KS, Skolenes landsforbund,
Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet.
(Elevorganisasjonen og Lektorlaget hadde ikke anledning
til å delta, men fikk mulighet til å gi skriftlig innspill)

MARS
29. mars: Møte i ekspertgruppen*
11.-12. mars:
Møte i ekspertgruppen

FEBRUAR
10.-12. februar: Møte i ekspertgruppen

JANUAR
12. januar: Dialogmøte med skole, Profil 1

2020

DESEMBER
10. desember: Dialogmøte med skole, Profil 4
02. desember: Møte med ASSS*
01. desember: Dialogmøte med skole, Profil 3

NOVEMBER
26.-27. november: Møte i ekspertgruppen
25. november: Dialogmøte med skole, profil 3
20. november: Møte med KS grunnskolenettverket* 
19. november:
Dialogmøte med skole, profil 4
10. november: Dialogmøte med skole, profil 2*
05. november: Dialogmøte med skole, profil 2

OKTOBER
20. oktober: Dialogmøte med skole, profil 1
06.-07. oktober: Møte i ekspertgruppen

SEPTEMBER
24. september: Møte i ekspertgruppen
7.-
8. september: Møte i ekspertgruppen

AUGUST
11.-12. august: Møte i ekspertgruppen
07. august: Dialogmøte med elevorganisasjonen,
KS, Lektorlaget, Skolenes landsforbund,
Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet.
07.-08. august: Møte i ekspertgruppen

Del 1

 

2020

JUNI
24. juni: Møte i ekspertgruppen*
16. juni: Møte i ekspertgruppen*
02. juni: Møte i ekspertgruppen*

MAI
20. mai: Møte i ekspertgruppen*
12. mai: Møte i ekspertgruppen*

APRIL
29. april: Møte i ekspertgruppen*
23. april: Møte i ekspertgruppen* 
15. april: Møte i ekspertgruppen* 
06. april: Møte i ekspertgruppen*

MARS
27. mars: Møte i ekspertgruppen*
06. mars: Møte i ekspertgruppen
05. mars: Dialogmøte med KS, Lektorlaget,
Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet
og Utdanningsforbundet (Elevorganisasjonen
hadde ikke anledning til å delta, men fikk
mulighet til å gi skriftlig innspill)

FEBRUAR
14. februar: Møte i ekspertgruppen

JANUAR
23.–24. januar: Møte i ekspertgruppen
10. januar: Møte i ekspertgruppen

2019

DESEMBER
19. desember: Oppstartsmøte i Kunnskapsdepartementet

 

* Møtet ble avholdt digitalt