Delrapport 1, Kunnskapsgrunnlaget er tilgjengelig her