Om tjenesten

Nettsteder oppretter og tilpasser bestilt nettsted til ønsket mal og står ansvarlig for drift og oppetid. Innhold publiserer kunden selv. Kunden er også nettstedets eier og redaktør.

Tjenestebeskrivelse finner du på Depweb.

Frittstående nettsteder brukes blant annet når:

  • Avsender ikke er et departement, men f.eks. et utvalg, eller det er flere avsendere.
  • Innholdet ikke hører hjemme på regjeringen.no av andre grunner.
  • Departementet ønsker egen visuell utforming.
  • Det er spesielle behov når det gjelder funksjonalitet.

Kontakt

nettsteder@dss.dep.no

Tlf. 22 24 96 71