Kartlegging av behov

Før man legger inn en bestilling for et nytt nettsted, så er det lurt å tenke over hvilke behov man har for funksjonalitet og design.

Vi har to maler – utvalgsmalen og den fleksible malen. Skal du ha et nettsted til et utvalg eller en kommisjon, så anbefaler vi utvalgsmalen. For alle andre behov, så bruker vi det fleksible malverket. Her har man rom for tilpasning når det gjelder for eksempel grafisk profil, bruk av designelement eller mer avansert funksjonalitet.

Ta kontakt med oss på nettsteder@dss.dep.no om du ønsker en behovskartlegging før du legger inn en bestilling, så tar vi en gjennomgang sammen. Vi kan også tilby rammeavtaler med eksterne leverandører hvis det trengs spesialutvikling eller mer omfattende designarbeid.

Maler

Vi tilbyr to maler – utvalgsmalen og den fleksible malen. Utvalgsmalen har ingen synlig avsender og benyttes når man har et uavhengig offentlig utvalg eller en kommisjon. Man får et oppsett med innspillsfunksjonalitet og personmodul som presenterer utvalgets medlemmer og sekretariat. Se eksempler på nettsteder i utvalgsmalen og i fleksibel mal.

Den fleksible malen benyttes når man vil bygge opp et nettsted fra bunnen av. Her er det stor frihet! Her kan du enten bygge nettstedet selv, få hjelp fra oss eller gi tilgang til en ekstern designer eller et byrå som du har hyret inn. Dersom du ønsker mer omfattende bistand, så setter vi opp en bistandsavtale med et timeestimat. Les mer om kostnader her. Lurer du på hvilken funksjonalitet vi kan tilby?

Eksempler på funksjonalitet

Noen eksempler på ofte brukt funksjonalitet i vår WordPress-løsning er:

 • Egen logo og grafisk profil
 • Språkvelger
 • Innspillsfunksjon
 • Eget domene, for eksempel interreg.no eller open.regjeringa.no
 • Innebygget video og strømming
 • Skjemabank
 • Påmeldingsskjema
 • Trekkspillmenyer for mer oversiktlig informasjon
 • Jobbnorge.no-modul
 • Nyhetsbrev-funksjon
 • Besøksstatistikk
 • Opplenking til personvernerklæring og tilgjengelighetserklæring