Redaktøransvar

DSS er ansvarlige for den tekniske løsningen, men alle nettsteder må ha en egen ansvarlig redaktør som er ansvarlig for innholdet og at nettstedet har en tilgjengelighetserklæring. Redaktøren er også ansvarlig for at nettstedets innhold er i tråd med krav for universell utforming. Eksempler på dette er at video er tekstet og at bilder har alternativ tekst. DSS vil aldri fjerne eller slette innhold uten å ta kontakt med nettstedets redaktør først.

Tilsynet for universell utforming av IKT har mange gode veildninger om universell utforming av nettsider, blant annet om alternativ tekst og fargekontrast.

Tiltak for universell utforming