Innledere

Statsminister Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre er statsminister og leder regjeringens arbeid. Han er utdannet statsviter ved Institut d’études politiques de Paris. Tidligere har han vært både utenriksminister og helse- og omsorgsminister. I 2014 overtok han som leder av Arbeiderpartiet etter Jens Stoltenberg.

Statsminister Jonas Gahr Støre Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

Tonje Brenna er arbeids- og inkluderingsminister med ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner, velferd og inkludering. Fra oktober 2021 til oktober 2023 var hun kunnskapsminister. Brenna har også tidligere vært politisk rådgiver i justis- og beredskapsdepartementet og ved statsministerens kontor under Stoltenbergs andre regjering. Hun har jobbet i juristforbundet og LO, vært fylkesrådsleder i Viken og siden 2023 vært nestleder i Arbeiderpartiet.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (AP). Foto: Ilja C. Hendel

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

Kari Nessa Nordtun er kunnskapsminister med ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, videregående opplæring og folkehøgskoler. Fra 2019 til 2023 var hun ordfører i Stavanger kommune. Hun har lang erfaring som folkevalgt i hjembyen Stavanger. Nordtun er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og har permisjon fra sitt virke som advokat i advokatfirmaet Elden.

Statssekretær Kjetil Vevle

Kjetil Vevle er statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. I perioden fra regjeringen tiltrådte i oktober 2021 har han vært statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet og på Statsministerens kontor. Tidligere har han jobbet i Norsk Hydro, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Public Services Fagforbundet og ZERO.

Foto: Simen Gald/ Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Statssekretær Trine Fagervik

Trine Fagervik er statssekretær i Barne- og familiedepartementet.

Foto: Astrid Waller

Statssekretær Even Eriksen

Even Eriksen er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo Fra oktober 2021 til juni 2023 møtte han fase som storingsrepresentant den tiden Anette Trettebergstuen var statsråd. Eriksen har også vært folkevalgt i Trysil kommune og Innlandet fylkeskommune.

Statssekretær Sindre Lysø

Sindre Lysø er statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Lysø er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Fra 2018 til 2022 var han generalsekretær i Arbeidernes Ungdomsfylking.

Representant Telemark innvandrerråd Sahardid Mohammed Salad

Sahardid Mohammed Salad er leder i Telemark Innvandrerråd (TIR). Han er utdannet barnevernspedagog og jobber både i Barnevernstjenesten i Skien kommune og på Vallermyrene asylmottak for enslige mindreårige. Videre er Salad styremedlem i Brobygger Telemark. Som folkevalgt sitter han i flerkulturelt råd i Skien kommune, som representant for Telemark innvandrerråd.

Yohan Shanmugharatnam

Yohan Shanmugharatnam er journalist, samfunnsgeograf og forfatter. Han jobber i Klassekampen og har som forfatter gitt ut verkene Vi puster fortsatt (2020), Bruddet: Byen som ville ha brexit (2021) og Hjertet i to – seks måneder med Karpe (2022). Shanmugharatnam ble nylig tildelt NTBs språkpris for 2023.

Konferansier Åsmund Eide

Åsmund Eide er kommunikasjonssjef i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Eide har tidligere jobber i kommunikasjonsavdelingen i Kunnskapsdepartementet, og vært kommunikasjonssjef for forsknings- og høyere utdanningsministeren.