Innledere

Statsminister Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre er statsminister og leder regjeringens arbeid. Han er utdannet statsviter ved Institut d’études politiques de Paris. Tidligere har han vært både utenriksminister og helse- og omsorgsminister. I 2014 overtok han som leder av Arbeiderpartiet etter Jens Stoltenberg.

Statsminister Jonas Gahr Støre Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Marte Mjøs Persen er arbeids- og inkluderingsminister med ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner, velferd og inkludering. Hun er utdannet innenfor kultur- og samfunnsvitenskap ved universitetet i Bergen. Hun har lang fartstid i bystyret i Bergen og var ordfører i vestlandsbyen fra 2015-2021. Hun har tidligere vært olje- og energiminister.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). Foto: Simen Gald/ Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Kunnskapsminister Tonje Brenna

Tonje Brenna er kunnskapsminister med ansvar for politikken knyttet til barnehager, grunnskole, videregående opplæring og folkehøyskoler. Brenna har tidligere vært politisk rådgiver i justis- og beredskapsdepartementet og ved statsministerens kontor under Stoltenbergs andre regjering. Hun har jobbet i juristforbundet og LO, vært fylkesrådsleder i Viken og siden 2023 vært nestleder i Arbeiderpartiet.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (AP). Foto: Ilja C. Hendel

Statssekretær Samra Akhtar

Samra Akhtar er statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Hun er født og oppvokst i Oslo og har jobbet i Handel og Kontor Norge siden 2008, Det var hun faglig sekretær i forhandlingsavdelingen. Samra Akhtar ble statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 17. mars 2023.

Statssekretær Samra Akhtar (Ap) Foto: Simen Gald/ Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Statssekretær Gry Haugsbakken

Gry Haugsbakken er statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet.

Haugsbakken er fra Jaren på Hadeland. Hun kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef for LO forbundet Industri Energi. Hun har jobbet syv år i Nav og har vært engasjert i politikk hele livet, særlig innen arbeidslivspolitikk og likestilling. Hun har jobbet som rådgiver for Arbeiderpartiet på Stortinget, sittet i styret i Innlandet Arbeiderparti og er leder i Gran Arbeiderparti.

Statssekretær Gry Haugsbakken (Ap). Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet.

Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen

Ellen Rønning-Arnesen er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Rønning-Arnesen har en master i statsvitenskap fra London School of Economics, og en bachelor i Europastudier med sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. Hun kommer fra jobben som spesialrådgiver ved Oslo Universitetssykehus, der hun har hatt ansvar for implementering av Helsefellesskap i Oslo. Rønning-Arnesen har jobbet i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Hun har også vært byrådssekretær for Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i Oslo.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap). Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS.

Statssekretær Trine Fagervik

Trine Fagervik er statssekretær i Barne- og familiedepartementet.

Hun er utdannet lærer ved Høyskolen på Nesna og har tidligere jobbet som rektor på Sandnes barneskole i Sandnessjøen før hun begynte å jobbe som heltidspolitiker. Trine sitter i kommunestyret og formannskapet i Leirfjord kommune i sin tredje periode. Hun er også vararepresentant på Stortinget for Nordland.

Statssekretær Trine Fagervik (Sp). Foto: Astrid Waller

Are Skeie Hermansen

Are Skeie Hermansen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og tilknyttet forsker ved Stockholms universitet. Hermansen forsker på ulikhet i utdanning og arbeidsliv, med et særlig fokus på integrasjon og sosial mobilitet bland innvandrere og deres norskfødte etterkommere.

Are Skeie Hermansen. Foto: John Trygve Tollefsen/Akademiet for yngre forskere

Konferansier Håvard Kleppa

Håvard Kleppa er kommunikasjonsrådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Han har tidligere blant annet jobbet som journalist i riksdekkende radio og tv, og som rådgiver i kommunikasjonsbyrå. Kleppa er utdannet ved Høgskolen i Volda og Universitetet i Oslo.

Håvard Kleppa, Arbeids- og inkluderingsdepartementet