Forside

Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2022

Flere i arbeid og sterkere fellesskap

Mandag 10. oktober 2022, Oslo

Regjeringens integreringskonferanse vil i år fokusere på inkludering av flere i arbeid og utvikling av sterkere fellesskap

Regjeringens hovedmål for integreringsarbeidet, er å få flere i arbeid, bygge sterke felleskap og gode fellesarenaer, fremme likestilling, og bekjempe negativ sosial kontroll. Årets konferanse planlegges under spesielle forhold med den pågående krigen i Ukraina, og ankomst av mange flyktninger. Dette påvirker og utfordrer integreringsfeltet på flere områder. I tillegg har koronapandemien rammet innvandrerbefolkningen hardt.

Det krever felles innsats fra stat, fylkeskommuner, kommuner, næringslivet og frivilligheten for å lykkes med integreringsarbeidet. Konferansen vil sette søkelys på  integrering av fordrevne fra Ukraina og andre land, og ettervirkningene av koronapandemien på innvandreres deltakelse i arbeidslivet.

Ytterligere informasjon om konferansen vil bli publisert på nettsiden

Foto: BJohnŽr Images/ Joner