Forside

Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2024

Bryte barrierer for bedre integrering

Onsdag 22. mai 2024, Oslo

Regjeringens hovedmål for integreringsarbeidet, er å få flere i arbeid, bygge sterke felleskap og gode fellesarenaer, fremme likestilling og bekjempe negativ sosial kontroll.

Årets konferanse vil sette særlig søkelys på ferdigheter i norsk for arbeidsrettet integrering, å skape felles arenaer for barn og unges deltakelse og forebygging av utenforskap blant barn og unge.

Konferansen har som mål å gi lokale innvandrerorganisasjoner og -råd anledning til å dele sine erfaringer og synspunkter direkte med regjeringsmedlemmer i ansvarlige departementer.

Foto: Simen Gald