Forside

Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2023

Bedre levekår og høyere deltakelse

Onsdag 21. juni 2023, Oslo

Regjeringens hovedmål for integreringsarbeidet, er å få flere i arbeid, bygge sterke felleskap og gode fellesarenaer, fremme likestilling, og bekjempe negativ sosial kontroll. Årets konferanse vil sette særlig søkelys på arbeid og utdanning, deltakelse i fritidsaktiviteter og innvandrerhelse.

Konferansen har som mål å gi lokale innvandrerorganisasjoner og -råd anledning til å dele sine erfaringer og synspunkter direkte med regjeringsmedlemmer i ansvarlige departementer.

Foto: BJohnŽr Images/ Joner