Program

Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2024

Onsdag 22. mai 2024 i Regjeringens representasjonsanlegg, Parkveien 45, Oslo.

Kl. 08:30 – Registrering

Kl. 09:00 – Tale ved statsminister Jonas Gahr Støre

Kl. 09:15 – Tale ved arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

Kl. 09:30 – Tale ved leder av Telemark innvandrerråd Sahardid Mohammed Salad

Kl. 09:45 – Bolk 1: Ferdigheter i norsk for arbeidsrettet integrering

Kl. 11:00 – Lunsj

Kl. 11:45 – Samtale med forfatter Yohan Shanmugharatnam

Kl. 12:05 – Bolk 2: Skape felles arenaer for barn og unges deltakelse

Kl. 13:20 – Pause

Kl. 13:35 – Bolk 3: Forebygge utenforskap blant barn og unge

Kl. 14:50 – Oppsummering og samtale ved arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna og øvrig politisk ledelse

Kl. 15:15 – Sosialt samvær

Kl. 16:00 – Avslutning