Program

Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2022

Mandag 10. oktober 2022 på Scandic St. Olavsplass, Oslo

Kl. 09.15 – 10:00 – Registrering/ankomst

Kl. 10:00 – 10:10 – Åpning ved arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Kl. 10:10 – 11:00 – Plenum 1:  Arbeidsliv og integrering

  • Veien til arbeidslivet – LIN – Likestilling, Inkludering og Nettverk, daglig leder Rabia Musavi
  • Hvordan jobbe med mangfold? – Lerøy Norway Seafoods, Årets mangfoldsvirksomhet 2021, fabrikkleder Nan Iren Erdal
  • Hvem er best på å få flyktninger i jobb – Norge, Sverige eller Danmark? – Vilde Hernes, forsker II, OsloMet – storbyuniversitetet

Kl. 11:00 – 11:15 – Pause 

Kl. 11:15 – 11:30 – Statsminister Jonas Gahr Støre – flere i arbeid og sterkere fellesskap

Kl. 11:30 – 12.30 – Plenum 2: Etablering av møteplasser for nyankomne innvandrere

  • Medvirkning, Mangfold og Makt: ord på M men inneholder de noe mer? – Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo, Leder Nosizwe Lise Baqwa
  • Interaktiv læring til ukrainere i Norge – en sosial og arbeidsfremmende tilnærming – Polonia Kultursenter, leder Edith Stylo
  • Empowerment-kurs for kvinner – Vestland innvandrerråd, prosjektleder Linn Widad Firdaous Nikkerud
  • Om #OssKvinner nettverket og kampanjen «Snakk ut» – Karen Contreras, leder for Latinamerikansk forening.

Kl. 12:30 – 13:30 – Lunsj

Kl. 13:30 – 15:30 – Parallellsesjoner (se oversikt under)

Kl. 15:30 – 16:00 – Oppsummerende samtaler og avslutning ved politisk ledelse

Parallelle sesjoner

Parallellsesjonene ledes av politisk ledelse i de respektive departementer

13.30-14.20 Parallellsesjoner del 1: 
Kunnskapsdepartementet
Statssekretær Halvard Hølleland
Inkludering av nyankomne barn og elever i barnehage og skole
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen
Fattigdomsbekjempelse med særlig fokus på kvinner og familier med små barn
Helse- og omsorgsdepartementet
Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen
Sammenhenger mellom arbeid og innvandreres helse
14.20 – 14.40 Pause
14:40-15.30 Parallellsesjoner del 2:
Kulturdepartementet
Statssekretær Gry Haugsbakken
Idrett og kultur for alle! Barn og unge med minoritetsbakgrunn og deres deltakelse i organiserte idretts- og kulturaktiviteter
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Statssekretær Nancy Herz
Arbeid mot rasisme og diskriminering