Sesjoner

Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2024 vil ha tre hovedbolker.

1. Ferdigheter i norsk for arbeidsrettet integrering

2. Skape felles arenaer for barn og unges deltakelse

3. Forebygge utenforskap blant barn og unge

Mer informasjon om bolkene kommer nærmere.