Det er nettstedets eier som har ansvaret for å teste innhold som tekst, bilder og video opp mot kravene i henhold til universell utforming. Merk at de som kun bruker nettsteder.regjeringen.no som domene er untatt testing.

Man kan teste nettstedet selv eller leie inn hjelp, eventuelt en kombinasjon. Det er opp til dere hvordan dere løser dette. DSS Nettsteder har ikke kompetanse eller kapasitet til å bistå i testing av ditt produserte innhold opp mot kravene til universell utforming.

Vi vil teste selv

Dersom dere vil teste selv, anbefaler vi at dere følger UU-tilsynets veiledninger. Se avsnittet under «Testing» på UU-tilsynets ofte stilte spørsmål-nettside.

Vi ønsker å leie inn hjelp til testing

Vi kan anbefale Media Lunde Tollefsen – MediaLT som DSS har en rammeavtale med. De har blant annet bistått med testing av regjeringen.no. Ta kontakt med 40 000 om dette. Det er ansatte i ILA som kan fasilitere en slik avtale. Spesifiser til 40 000 at henvendelsen gjelder konsulentformidler Emagine eller MediaLT, og at den skal til avdeling ILA i DSS.

Testingen av det tekniske rammeverket gjør DSS Nettsteder

Mange av områdene som skal testes på nettstedet omhandler det tekniske rammeverket. De områdene har vi i DSS Nettsteder testet på forhånd og lagt inn funnene i sjekklisten her. Du skal altså bare teste de resterende områdene på nettstedet, som har tomme felter i sjekklisten. Det handler i hovedsak om innhold som du som eier har lagt inn selv, som tekst, foto og video.

Har du fortsatt spørsmål?

Vi anbefaler at du tar kontakt med kommunikasjonsenheten i ditt departement. Departementet er nettstedets eier, og oppfølging av arbeidet med tilgjengelighetserklæringen skal skje i departementet.

Nettsteders kontaktinformasjon

E-post: nettsteder@dss.dep.no
Tlf. 22 24 96 71

UU-tilsynets nettsider om tilgjengelighetserklæringen