Sjekklisten og DSS Nettsteder

Her kan du laste ned UU-tilsynets WCAG-sjekkliste der vi i DSS Nettsteder har svart på kravene om den tekniske løsningen. Du bruker våre svar i denne sjekklisten når du fyller ut selve tilgjengelighetserklæringen.

Kravene som dreier seg om tilgjengelighet på innhold, som tekst, foto og video svarer du som redaktør for innholdet på. Denne sjekklisten er frivillig å bruke, men den kan være et nyttig verktøy før du fyller ut selve tilgjengelighetserklæringen på uustatus.no.

DSS Nettsteders svar på kravene – sjekkliste (sist oppdatert 7.12.22)

Du fyller ut de følgende punktene i sjekklisten med «Ja», «ikke relevant» eller «Nei», vi har svart på de andre punktene:

  • 1.1.1
  • 1.2.1
  • 1.2.2
  • 1.4.1
  • 1.4.3
  • 1.4.5
  • 2.4.2
  • 2.4.4
  • 2.4.6

Slik svarer du på spørsmålene om innholdet

Lurer du på hvordan du skal svare på spørsmålene i sjekklisten? I selve sjekklisten finner du beskrivelser for hvert krav, lenke til mer informasjon, samt en nedtrekksmeny der du kan notere status per i dag. Dersom du har spørsmål om utfyllingen så anbefaler vi at du ser på UU-tilsynets nettsider om tilgjengelighetserklæringen eller tar kontakt med de direkte.

Her oppretter du erklæringen

Du må logge inn på uustatus.no med PIN-kode for å opprette tilgjengelighetserklæringen. Mer informasjon om pålogging, PIN-koden og lignende får du på UU-tilsynets nettsider eller hos din kommunikasjonsenhet. Alle departement har fått en egen PIN-kode. DSS Nettsteder kan ikke hjelpe deg med PIN-kode og pålogging. Når erklæringen er ferdig utfylt vil du få en lenke som du må legge inn i WordPress.

Slik legger du inn lenken til erklæringen på ditt WordPress-nettsted

For at erklæringen skal få en lenke på ditt nettsted må du først kopiere lenken du har fått til erklæringen, og lime den inn under «Footer» eller «Sideinnstillinger» i kontrollpanelet (dette er avhengig av når nettstedet ditt ble opprettet, se skjermbildene under). Den skal da dukke opp i footer på nettstedet, like ved lenken til «personvernerklæring».

På nettsteder opprettet før 2022:

På nettsteder opprettet etter 1. januar 2022:

Har du fortsatt spørsmål?

Vi anbefaler at du tar kontakt med kommunikasjonsenheten i ditt departement. Departementet er nettstedets eier, og oppfølging av arbeidet med tilgjengelighetserklæringen skal skje i departementet.

Nettsteders kontaktinformasjon

E-post: nettsteder@dss.dep.no
Tlf. 22 24 96 71

UU-tilsynets nettsider om tilgjengelighetserklæringen