Hva er universell utforming og WCAG 2.0?
 
Må alle med nettsted hos DSS Nettsteder teste, fylle ut erklæringen og publisere den selv?
 
Hvem har ansvaret for oppfølging av erklæringen på vårt nettsted?
 
Hvordan er arbeidsfordelingen mellom DSS Nettsteder og meg som nettstedets eier?
 
Hva gjør vi om vi trenger hjelp til testing av nettstedet?
 
Hvor finner jeg PIN-koden?
 
Hvordan fyller jeg ut erklæringen?
 
Må vi svare på alle spørsmålene i erklæringen?
 
Hvordan publiserer jeg erklæringen på mitt nettsted?

Har du fortsatt spørsmål?

Vi anbefaler at du tar kontakt med kommunikasjonsenheten i ditt departement. Departementet er nettstedets eier, og oppfølging av arbeidet med tilgjengelighetserklæringen skal skje i departementet.

Nettsteders kontaktinformasjon

E-post: nettsteder@dss.dep.no
Tlf. 22 24 96 71

UU-tilsynets nettsider om tilgjengelighetserklæringen