Klimautvalgets rapport 2050

Klimautvalget inviterer til innspill

Klimautvalget 2050 skal utrede hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.
Utvalget presenterer her spørsmål knyttet til 10 forutsetninger for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Gir dette oss et grunnlag for en mer effektiv klimapolitikk?