Klimautvalgets rapport 2050

Klimautvalget inviterer til innspill

Klimautvalget 2050 skal utrede hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.
Utvalget presenterer her spørsmål knyttet til 10 forutsetninger for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Gir dette oss et grunnlag for en mer effektiv klimapolitikk? Frist for innspill: 30. september 2022.