• Karen Nystad Byrhagen. Leder av sekretariatet. Utredningsleder, Kommunal- og distriktsdepartementet
  • Hilde Marie Skarvang. Seniorrådgiver, Kommunal- og distriktsdepartementet
  • Haakon Oftebro Sandvold. Førstekonsulent, Kommunal- og distriktsdepartementet
  • Lovise Bauger. Seniorrådgiver, Finansdepartementet