• Marianne Haraldsvik. Leder av utvalget. Forsker II ved Senter for økonomisk forskning. Trondheim.
  • Anne Lise Fimreite. Professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Bergen.
  • Egil Kjerstad. Professor II ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen og forskningsleder ved Norce (Norwegian Research Centre AS). Kvinnherad.
  • Trond Erik Lunder. Seniorforsker i Telemarksforskning. Bø i Telemark.
  • Bjørn-Atle Hansen. Rådmann i Alta kommune. Hansen startet som rådmann i Alta kommune i 2005, og har tidligere vært rådmann i Nordkapp kommune i 5 år. Har innehatt forskjellige lederverv innen KS og annen kommunal virksomhet.
  • Terje Fjellvang. Økonomidirektør i Kristiansand kommune. Kristiansand.
  • Randi Dyrnes. Kommunedirektør i Sunndal kommune. Smøla. Utdannet siviløkonom, og jobber som kommunedirektør i Sunndal kommune siden 2016. Har tidligere hatt lederstillinger i Møre og Romsdal fylkeskommune, Gilde/Nortura, Istad Kraft og Felleskjøpet. Gjennomført Solstrandprogrammet for ledere.
  • Sigmund Engdal. Spesialrådgiver i kommuneøkonomi i KS. Kongsvinger. Engdal er utdannet siviløkonom og jobber som spesialrådgiver i avdeling for kommuneøkonomi i KS. Han har tidligere jobbet som økonomisjef/budsjettsjef i kommuner, og har også vært en lengre periode på Svalbard som første administrasjonssjef i Longyearbyen lokalstyre.
  • Knut Moum. Pensjonist, tidligere ekspedisjonssjef i Finansdepartementet. Oslo.
  • Grete Lilleschulstad. Underdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Oslo.