2020

26. august

 • Oppstartsmøte
 • Gjennomgang av mandatet
 • Dagens inntektssystem

15. oktober

 • Utgiftsutjevningen i inntektssystemet

18. november

 • Skatteelementene i inntektssystemet

7.desember

 • Regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet
 • Presentasjon av NOU 2020:15 Det handler om Norge v/utvalgsleder Victor Norman

2021

21. januar

 • Presentasjon av inntektssystemene i Danmark og Sverige
 • Presentasjon og diskusjon av tilleggsmandat til utvalget
 • Overordnede prinsipper i inntektssystemet

18. februar

 • Overordnede prinsipper i inntektssystemet
 • Problemstillinger innenfor utgiftsutjevningen
 • Presentasjon av forskningsprosjekt om beregningsmetoder i utgiftsutjevningen v/forskningssjef Lars-Erik Borge og forsker Torgeir Kråkenes, begge fra Senter før økonomisk forskning

25. mars

 • Demografiutvalget og distriktsnæringsutvalget
 • Innspill til utvalget
 • Selskapsskatt
 • Delkostnadsnøkler – analyseopplegg og utgiftsbegrep
 • Delkostnadsnøkler for barnehage og grunnskole

6. mai

 • Generalistkommunen/generalistkommuneprinsippet v/professor Yngve Flo fra Universitetet i Bergen
 • Presentasjon av forskningsrapporten «Økonomi i kommuner med svak befolkningsutvikling» v/Trond Erik Lunder
 • By- og levekårsutvalget
 • Delkostnadsnøkler for barnevern og sosialhjelp

17.-18. juni

 • Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester
 • Delkostnadsnøkler for pleie og omsorg og kommunehelse
 • Innspill til utvalget fra møter med ulike kommunedirektørutvalg
 • Regionalpolitiske tilskudd
 • NOU-struktur

2. -3. september

 • Presentasjoner for utvalget fra næringsliv, akademia og kommuner i Finnmark
 • Foreløpig rapport fra prosjekt om lokale skatteinntekter v/Lars-Erik Borge fra Senter for økonomisk forskning
 • Skatt og inntektsutjevning

1. oktober

 • «Gjesteinnbyggere»
 • Nøytralitet i inntektssystemet
 • Delkostnadsnøkler for administrasjon og miljø og landbruk

4. -5. november

 • Rapportutkast fra prosjekt om lokale skatteinntekter v/Lars-Erik Borge fra Senter for økonomisk forskning
 • Skatt og inntektsutjevning
 • Innspill til utvalget fra kommuner og statsforvalter i Trøndelag
 • NOU-tekster

2. desember

 • Skatt og inntektsutjevning
 • Regionalpolitiske tilskudd
 • Innspill til utvalget fra kommuner

2022

20. -21. januar

 • Skatt og inntektsutjevning
 • Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester
 • Utgiftsutjevning
 • Skjønnstilskuddet
 • Andre nordiske inntektssystem
 • Innspill til utvalget fra Fagforbundet

17. -18. februar

 • Skatt og inntektsutjevning
 • Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester
 • Regionalpolitiske tilskudd
 • Innspill til utvalget fra kommunedirektørutvalg og fylkesstyrer i KS
 • NOU-tekster

17. mars

 • Utgiftsutjevning
 • Skjønnstilskudd
 • Overgangsordning
 • NOU-tekster

28. -29. april

 • Utgiftsutjevning
 • Skatt og inntektsutjevning
 • Innspill til utvalget – oppsummering
 • Møte med Generalistkommuneutvalget
 • Innspill fra Naturressurskommunene

23. -24. mai

 • Utgiftsutjevning
 • Skatt og inntektsutjevning
 • Regionalpolitiske tilskudd
 • NOU-tekster

20. -21. juni

 • Utgiftsutjevning
 • Regionalpolitiske tilskudd
 • NOU-tekster