Utvalget skal vurdere de ulike elementene i dagens inntektssystem, og komme med forslag til utforming av inntektssystemet for kommunene.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. juni 2022.

Utvalget ble 15.januar 2021 gitt et tilleggsmandat. Dette kan leses sammen med resten av mandatet her.

Innspill til utvalget kan sendes inn via dette skjemaet.