Utvalget skal vurdere de ulike elementene i dagens inntektssystem, og komme med forslag til utforming av inntektssystemet for kommunene.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. juni 2022.