Møter i utvalget

22.–23. august 2023

Første utvalgsmøte handlet blant annet om:

14.–15. september 2023

Andre utvalgsmøte handlet blant annet om:

17. oktober 2023 – Digitalt innspillsmøte

Utvalget avholdt et digitalt innspillsmøte hvor representanter fra KS , Norsk Studentorganisasjon, Samskipnadsrådet, Studentsamskipnaden SiO og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim i hovedsak ga innspill om husleielovens regler om kontraktslengde og oppsigelse, inkludert særreglene i lovens kapittel 11.

26.–27. oktober 2023 – Studietur til Stockholm

Tredje utvalgsmøte handlet blant annet om:

14. november 2023 – Digitalt innspillsmøte

Utvalget avholdet et digitalt innspillsmøte hvor forsker Erlend Eide Bø, professor Are Oust og postdoktor Ole Jakob Sønstebø presenterte to artikler om det norske leiemarkedet som de har skrevet på oppdrag fra utvalget.

21.–22. november 2023

Fjerde utvalgsmøte handlet blant annet om:

7.–8. desember 2023

Femte utvalgsmøte handlet blant annet om:

12. januar 2024 – Digitalt utvalgsmøte

Utvalget avholdt et digitalt utvalgsmøte for å diskutere og avklare merknader til utkast til lovtekst og utkast til rapporttekst.

18.–19. januar 2024

Sjette utvalgsmøte handlet blant annet om:

15.–16. februar 2024

Sjuende utvalgsmøte handlet blant annet om:

11.–12. mars 2024

Åttende utvalgsmøte handlet blant annet om:

21. mars 2024 – Digitalt innspillsmøte

Utvalget avholdt et digitalt innspillsmøte hvor representanter fra Husleietvistutvalget, Norsk Eiendom, Finans Norge, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Beatus Cras og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) ga innspill om ulike temaer knyttet til husleieloven og leiemarkedet.

8. april 2024 – Digitalt innspillsmøte

Utvalget avholdt et digitalt innspillsmøte hvor representanter fra Statistisk Sentralbyrå, Reduser husleia, Finn.no, Qasa og Kommunal- og distriktsdepartementet v/Bolig- og bygningsavdelingen ga innspill om ulike temaer knyttet til husleieloven og leiemarkedet.

25.–26. april 2024

Niende utvalgsmøte handlet blant annet om:

23.–24. mai 2024

Tiende utvalgsmøte handlet blant annet om:

12.–13. juni 2024

26.–27. august 2024