Dokumenter

På denne siden vil det bli lagt ut rapporter og andre dokumenter som er innhentet av utvalget.

Utvalget har hentet inn en fremstilling av reglene om kontraktslengde og oppsigelse av boligleieavtaler i Sverige, Danmark, Finland og Island, samt en kortfattet beskrivelse av disse reglene i England og Tyskland. Rapporten er skrevet av Advokatfirmaet Føyen AS.

Utvalget har hentet inn to artikler om det norske leiemarkedet. Artiklene beskriver blant annet mekanismer som påvirker tilbudet av leieboliger, samt historiske og fremtidige utviklingstrekk i leiemarkedet. Artiklene er skrevet av henholdsvis forsker Erlend Eide Bø ved Statistisk sentralbyrå og professor Are Oust, professor Jon Olaf Olaussen og postdoktor Ole Jakob Sønstebø ved NTNU Handelshøyskolen.