Om utvalget

Husleielovutvalget ble oppnevnt av regjeringen 16. juni 2023. Utvalget skal gå gjennom husleieloven og vurdere, og foreslå, endringer som styrker leietakeres rettigheter, sikrer grunnleggende botrygghet og som gjør at loven er tilpasset dagens situasjon i leiemarkedet. Utvalget skal også vurdere endringer som gjør at loven bedre enn i dag ivaretar interessene til de ulike aktørene i leiemarkedet på en god og samfunnstjenlig måte.

Utvalget er satt sammen av medlemmer som representerer interessene til ulike organisasjoner i leiemarkedet, jurister og forskere. Jardar Sørvoll, forsker I ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet leder utvalget.

Nettsiden oppdateres løpende med relevant informasjon om utvalgets arbeid.

Utvalget leverte første delrapport om kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleieforhold til Kommunal- og distriktsdepartementet 31. januar 2024.

Departementet har sendt rapporten på høring. Lenke til rapporten og høringen er tilgjengelig her.

Husleielovutvalgets medlemmer på første utvalgsmøte 22.-23. august.
Husleielovutvalget på første utvalgsmøte. Foto: Admir Vrevic