Samskipnadsrådet

Vedlagt ligger innspill til Husleielovutvalgets videre arbeid.

Med vennlig hilsen

Rita Hirsum Lystad
Styreleder i Samskipnadsrådet

240430-Innspill-til-videre-arbeid-i-Husleielovutvalget.pdf