Privatperson 116

HUSLEIELOVEN

Forslag til noen justeringer i Husleieloven. (Med rødt)

§ 3-1 Leien.
Leien skal fastsettes til et bestemt beløp. Det kan likevel avtales at utleierens utgifter ved forbruk av elektrisitet, brensel, feiing, renovasjon, vann og avløp, TV- og Internett-abonnement og snørydding skal fordeles forholdsmessig mellom brukerne av eiendommen.

§ 3-4 Betaling for elektrisitet og brendsel mv
Det samme gjelder hvis leieren skal bidra særskilt til utleierens utgifter ved forbruk av vann, avløp, renovasjon og snørydding i eiendommen.
Strømprisen varierer mye gjennom året. Derfor må leieren kunne forlange at det installeres en undermåler og at strømmen gjøres opp hver måned.

§ 4-5 Unntak fra leieprisvernet.
Bestemmelsen i § 4-2 gjelder ikke for særskilt betaling av en forholdsmessig andel av utgiftene ved forbruk av elektrisitet, brensel, feiing, renovasjon, vann og avløp i eiendommen. Osv.

Jeg har et hus med 4 leiligheter eid av et AS.
Det bør vel være valgfritt om de ovenfor nevnte avgiftene inngår i husleien eller om de blir fordelt på leietakerne. Etter at husleieloven ble vedtatt er det kommet lovpålegg om disse avgiftene.
TV- og Internett-abonnement og snørydding kan vel også være valgfritt om skal inngå i husleien eller fordeles på brukerne.

§ 5-2 Ro og orden
Dersom leieren ikke følger vanlige ordensregler og rimelige påbud som leieren har fastsatt til sikring av god husorden som de plikter, så kan dette være oppsigelsesgrunn.

§ 5-5 Skade på husrommet
Tillegg: Dersom leieren skader husrommet med vilje kan leieren kastes ut umiddelbart.

§ 9-3 Jeg foreslår at ordet «tomannsbolig» forandres til «todelt bolig»
To-, fire-, seks-delt er kjønnsnøytrale ord. Det må også gå an for damer å bo i mannsboliger.

§ 9-5 d) Annen saklig grunn til å si opp leieavtalen.
Annen saklig grunn bør spesifiseres nøyere: Bryte ordensregler og herverk på eiendommen.

§ 9-9 Det samme gjelder for dette punktet, bør derfor samordnes i en paragraf.

Hilsen
Ole Kristian Skjelbred

Andebu, 27.04.2024

Husleieloven.pdf