Frost Eiendom

Vedlagt følger vårt innspill.

Med vennlig hilsen
Frost Eiendom AS

Rigmor Frost
Daglig leder

240424-Innspill-til-husleielovutvalget-fra-Frost-Eiendom.pdf