Norsk studentorganisasjon

Se vedlegg

20240418-Innspill-fra-Norsk-studentorganisasjon-til-husleielovutvalgets-videre-arbeid.pdf