Skriftlige innspill sendes til postmottak@nfd.dep.no

Kontaktperson er fagdirektør Frid Fjose Berg, telefonnummer 22 24 66 69