Innspillsmøter kan både gi nyttige bidrag til arbeidet og brukes til å løfte viktige temaer i den offentlige debatten. Departementene har arrangert en rekke innspillsmøter og studiebesøk i inn- og utland det siste året, med helse- og omsorgstjenesten, virkemiddelapparat, forskningsmiljøer og andre. Vi har opplevd dette som svært positivt og har møtt et stort engasjement overalt. Her er et utvalg av møtene:

  • Innspillsmøte i Oslo 11. august 2017. Les mer om møtet her.
  • Innspillsmøte i Bergen 29. januar 2018. Les mer om møtet her.
  • Møte med aktører fra legemiddelindustrien i NFD 3. mai og i HOD 14. mai 2018.
  • Ulike arrangementer under Arendalsuka august 2018.
  • Innspillsmøte med kapitalaktører i Oslo 10. oktober 2018.