Postadresse

Helse- og omsorgsdepartementet
v/BPA-utvalget
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

E-post

BPA-utvalget@hod.dep.no

Telefon

22 24 90 90 (departementets sentralbord)