Det er ikke lenger mulighet til å gi innspill til utvalget via nettsiden. Utvalget takker for alle innspillene som har kommet.