Du kan sende inn innspill ved å fylle ut skjemaet nedenfor.

Alle innspill vil bli lest, men utvalget har ikke anledning til å bekrefte mottakelsene eller besvare innspillene. Det er en fordel om innspill sendes inn så tidlig som mulig, slik at utvalget får mulighet til å vurdere dem i god tid før utvalget skal levere sin utredning.

Vi gjør oppmerksom på at de vanlige reglene for offentlighet i forvaltningen gjelder hvis noen ber om innsyn i de innspillene utvalget mottar.

Innspill fra organisasjoner vil kunne bli publisert på nettsiden så fremt de ikke inneholder sensitive opplysninger. Innspill fra privatpersoner vil bli gjort tilgjengelig for utvalget, men vil ikke bli publisert på nettsiden.