Videoen er tekstet.

Deltagerliste
1. Landsforeningen for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde
2. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
3. Norges Handikapforbund (NHF)
4. Stopp Diskrimineringen
5. Uloba
6. Foreningen for muskelsyke (FFM)
7. Foreningen for muskelsykes ungdom (FFMU)
8 Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
9. Unge Funksjonshemmede
10. Humana BPA
11. Stendi Assistanse
12. Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU)
13. Prima Assistanse
14. Sunnaas
15. Mio
16. Norges Blindeforbunds Ungdom
17. Fellesorganisasjonen FO
18. NFU
19. Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
20. JAG Assistanse
21. Foreningen JAG
22. CP-foreningen
23. Norges Blindeforbund
24. Løvemammaene
25. Medvind Assistanse