Visumkontoret tar ikke foto til visumsøknader. Vi kan heller ikke skrive ut digitale bilder som visumsøker selv måtte ha. Det er visumsøkers eget ansvar å ordne med bilder til visumsøknaden i forkant av avtale.

Visumkontoret anbefaler at foto tas hos profesjonell fotograf. Den nærmeste fotografen til Utenriksdepartementet er Fotograf Sturlason i Stortingsgaten 22 (klikk lenke for kart til fotograf og kontaktinformasjon).

Var dette nyttig?