Oppsummering av innspill fra privatpersoner, oppdatert 2. juni 2023

FONTS – Forening for norsk tegnspråk, 27. mai 2023

Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede, 17. april 2023

Høgskulen på Vestlandet, faggruppa for teiknspråk og tolking, 13. februar 2023

Foreldregruppe ved Signo kompetansesenter, 31. januar 2023

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning v/Seksjon for tegnspråk og tolking, OsloMet, 30. januar 2023

Tolkene i Akademikerforbundet, 26. januar 2023

Oslo Døveforening, 13. januar 2023 (video med innspill på norsk tegnspråk)

Norges Døveforbund, 23. desember 2022

Foreldregruppe ved Signo skole og kompetansesenter, 22. desember 2022

Innspill fra Norges Døveforbunds Ungdoms (NDFUs) to lokallag i Stavanger, 21. desember 2022

Elever på ungdomstrinnet ved Huseby skole i Trondheim, 21. desember 2022

Norges Døveforbunds Ungdom, 20. desember 2022 (video med innspill på norsk tegnspråk)

SVs tegnspråknettverk, 19. desember 2022 SVs tegnspråknettverk, følgebrev

Oslo Døveforening, 19. desember 2022, Tilføyelse fra Oslo Døveforening, 20. februar 2023

Språkrådet, 14. desember 2022

Stiftelsen Signo, 28. november 2022

Seksjon for tegnspråk og tolking, NTNU, 8. november 2022

Hørselshemmede barns organisasjon (HHBO), 6. november 2022

Døves Media, 3. november 2022

Huseby barneskole og A.C. Møller tegnspråksenter, 29. oktober 2022

Sametingsrepresentant Kristin Sara (Norske Samers Riksforbund), 27. oktober 2022

Aulerød barnehage for hørselshemmede, 3. juni 2022

Innspill fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 21. april 2022                                   (Spørsmål til IMDi 18.februar 2022)

Norges Døveforbunds Ungdom, presentasjon for Tegnspråkutvalget i utvalgsmøtet 14. februar 2022