Sivilsamfunn og integrering i Norden – Frivillighetens innsats for inkludering ved store flyktningankomster

7. juni 2022

Den 7. juni 2022. arrangerer Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet nordisk konferanse om sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet. Konferansen finner sted på Radisson Blue Scandinavia Hotel i Oslo.

Konferansen vil fokusere på frivillige organisasjoners innsats for flyktninger ved store flyktningeankomster, i lys av de mange flyktningene som kommer til Norden fra krigen i Ukraina. Perspektiver fra forskning, praksisfelt og politikk på tvers av de nordiske landene vil presenteres. Formålet med konferansen er å utveksle kunnskap, dele erfaringer fra praksisfeltet, legge til rette for nettverksbygging og synliggjøre sivilsamfunnets bidrag til dette arbeidet i de nordiske landene.

Målgruppen for konferansen er sivilsamfunnsaktører, forskere og representanter fra offentlig sektor. Konferansen streames.

Konferansen arrangeres i lys av Norges formannskap i Nordisk ministerråd for 2022 og er forankret i strategien «Hverdagsintegrering – strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021-2024».