Innledere

På denne siden kan du lese om innlederne på Sivilsamfunn og Integrering i Norden – Frivillighetens innsats for inkludering ved store flyktningankomster. Nettsiden oppdateres med flere innledere frem mot konferansen.

Statssekretær Nancy Herz (NO)

Nancy Herz er statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hun har en bachelor i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og var i gang med andre året på mastergrad i sosiologi da hun ble utnevnt til statssekretær i oktober 2021. Herz er forfatter, foredragsholder og skribent, og har blant annet skrevet bøker om negativ sosial kontroll, skam og æreskultur, og om det å vokse opp mellom flere kulturer. Hun har også bakgrunn fra sivilsamfunnet, som fra Frivillighet Norge, TV-aksjonen i Oslo og Ungdommens Ytringsfrihetsråd.

Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Konferansier Jan-Paul Brekke (NO)

Jan-Paul Brekke er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Hans forskning foregår på migrasjonsfeltet og sivilsamfunnsfeltet. I tillegg til å være sosiolog og forsker, er Brekke en erfaren konferansier, kjent fra teatersport og som komiker. Han skal lede oss gjennom programmet for dagen.

Foto: Institutt for samfunnsforskning

Anna Karlsdóttir, Nordregio (IS)

Anna Karlsdóttir is a senior research fellow at Nordregio. She has coordinated the former Nordic Arctic Working group, The Nordic thematic group on sustainable rural regional development and was coordinator on behalf of Nordregio for the Nordic Integration Programme for refugees and immigrants from 2017-2020. She currently leads the Nordic Thematic group on green and inclusive rural development.

Photo: Nordregio

Lena Nyberg, MUCF (SE)

Lena Nyberg er generaldirektør for den svenske Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Hun er jurist, har vært myndighetssjef i 7 år og har lang erfaring fra staten. MUCF har ansvar for å samle kunnskap om unges levekår og sivilsamfunnets vilkår i Sverige.

Foto: Privat

Thomas Nordraak, IMDi (NO)

Thomas Nordraak er fungerende divisjonsdirektør i divisjon Analyse og mangfold i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). IMDi skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk og er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Nordraak har lang erfaring fra integrerings- og innvandringsfeltet, og har også erfaring fra sivilsamfunnet.  

Birgitte Lange, Redd barna (NO)

Birgitte Lange er generalsekretær i Redd Barna. Hun er utdannet statsviter og har hatt flere lederstillinger, blant annet som assisterende direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) og ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet. Hun har arbeidet med barnevern, både på departementsnivå og som mangeårig leder av Kirkens Bymisjons barnevernsarbeid. Birgitte Lange har skrevet flere bøker og skriver regelmessig om ledelse i Dagens Næringsliv. Hun er også en hyppig benyttet foredragsholder om ledelse. Nå jobber hun for barns rettigheter – uansett hvem de er og hvor de bor.

Foto: Redd barna

Kirstine Fjordbak-Trier, DRC – Dansk Flygtningehjælp (DK)

Kirstine Fjordbak-Trier er konsulent og prosjektleder i DRC – Dansk Flygtningehjælp, hvor hun i 11 år har arbeidet med utvikling og ledelse av prosjekter med en frivilligkomponent. Fjordbak-Trier er særlig opptatt av det brede samarbeidet mellom myndigheter, sivilsamfunn, frivillige organisasjoner og lokale boligsosiale aktører.

Foto: Privat

Jannicke Aas, Stiftelsen Vålerenga Fotball (NO)

Jannicke Aas og er daglig leder i Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn. Stiftelsen jobber for et varmere og mer inkluderende samfunn, og Aas brenner for å bruke idretten som verktøy for å inkludere og integrere barn, ungdom og voksne i samfunnet.

Foto: Privat

Adnan Abdul Ghani, Rädda Barnen (SE)

Adnan Abdul Ghani er migrasjonsekspert hos Rädda Barnen, der han har utviklet Re-Act Model for flyktningers selvstendighet, selvorganisering og strategisk samarbeid. Som flyktning fra Syria startet han en bevegelse for å kvalifisere flyktninger til å lede samfunnsaktiviteter og initierte Support Group Network (SGN). Abdul Ghani er tematisk rådgiver for Västra Götalandsregionen for den regionale utviklingsstrategien 2020-2030 og medlem i EU-kommisjonens ekspertgruppe for migrasjon, asyl og integrering.

Foto: Privat

Daniel Arnesen, Institutt for samfunnsforskning (NO)

Daniel Arnesen er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Han forsker på sivilsamfunn, frivillighet og organisasjonsliv, og arbeider for tiden med et større forskningsprosjekt om inkludering av barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter.

Foto: Institutt for samfunnsforskning

Oleksandra Hrybenko, OsloMet (UA)

Oleksandra Hrybenko is from Donetsk, Ukraine. She is currently working as a PhD Fellow at the Faculty of Journalism and Media Studies at Oslo Metropolitan University researching the safety of women journalists reporting on the conflict in Ukraine. Previously she worked with human rights and media freedom at the OSCE in Austria and Moldova. Since the beginning of the Russian invasion of Ukraine in 2014, worked as a journalist and field producer for foreign media reporting on the conflict in Ukraine. Has a joint Master’s Degree in Journalism from Denmark and Germany.

Photo: Private

Oleksandra Deineko, OsloMet (UA)

Oleksandra Deineko is a guest researcher at NIBR OsloMet (forsker II). She is an Associate Professor School of Sociology V.N. Karazin Kharkiv National University and the Head of Youth Sector Sociological Association of Ukraine. Her research interests include social cohesion, identity, value orientations, trust, Ukrainian society and social integration.

Stian Slotterøy Johnsen, Frivillighet Norge (NO)

Stian Slotterøy Johnsen er generalsekretær i Frivillighet Norge med over 20 års erfaring fra frivillig sektor. I Frivillighet Norge har han arbeidet med interne politiske prosesser, utredning og kommunikasjon. Han er hovedansvarlig for Frivillighet Norges arbeid med kommunal frivillighetspolitikk, og deres oppfølging av Frivillighet Norge og KS sin samarbeidsavtale ”Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor”. Som frivillig og deltaker har Slotterøy Johnsen erfaring fra diverse lokale lag og foreninger, blant annet musikkorps, idrettslag, 4H og Natur og ungdom.

Foto: Frivillighet Norge/Birgitte Heneide

Frode M. Lindtvedt, KS (NO)

Frode Lindtvedt er avdelingsdirektør KS Lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonalt ansvar. KS er den norske kommunesektorens interesseorganisasjon, utviklingspartner og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. KS arbeider for en selvstendig og nyskapende kommunesektor.

Shezana Islam, Lørenskog kommune (NO)

Shezana Islam er er fagleder i Flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog kommune. Hun er sosialantropolog og har 16 års erfaring fra ulike sektorer i det offentlige innenfor kvalifisering og integreringsarbeid. Islam har overordnet ansvar for å lede tjenestens arbeid med kvalifisering og frivillighet. Hun har bred erfaring med samarbeid med minoritetsorganisasjoner, samt å lede og utvikle prosjekter og tiltak innen kvalifisering, frivillighet og inkludering.

Foto: Privat

Astrid Espegren, NORCE (NO)

Astrid Espegren er seniorforsker ved NORCE Samfunn i Kristiansand. Forskningsfeltet hennes er norsk innvandrings- og integreringspolitikk med et særlig fokus på samarbeid mellom ulike aktører og ulike sektorer i integrering og kvalifisering av flyktninger. Espegren er tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Foto: NORCE

Tehrim Ahmed, Bydelsmødre (NO)

Tehrim Ahmed er assisterende leder av Bydelsmødre Norge og nestleder av Bydelsfedre Norge. Hun har en bachelor i statsvitenskap fra Universitet i Oslo, og har tidligere vært prosjektleder for Stolte Jenter.  

Foto: Bydelsmødre

Leïla Rezzouk, Papillon (NO)

Leïla Rezzouk er grunnlegger og daglig leder for Papillon i Bergen. Rezzouk har lang og bred erfaring innen helsefremmende arbeid og inkludering av unge og voksne med krysskulturell bakgrunn i Norge. Hun har bachelorgrad i sykepleie fra VID vitenskapelig høgskolen og har gjennomført lederprogrammet «Transformational Leadership for Sustainability» ved cChange. Hun er også medlem av arbeidsinnvandrerutvalget, et utvalg om integreringspolitikk for arbeidsinnvandrere i regi av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Foto: Papillon

Maruwa Kerella Ibrahim, Skeiv Verden (NO)

Maruwa Ibrahim har de siste 3 årene jobbet som rådgiver i Skeiv Verden med fokus på skeive kvinner, ikke-binære og transpersoner med innvandrerbakgrunn. I tillegg jobber hun med informasjonsarbeid rettet mot innvandrerorganisasjoner og foreldre. Hun har tidligere tatt en mastergrad i vold, konflikt og utvikling fra SOAS, University of London og bachelorgrad i Midtøstenstudier fra Universitetet i Oslo.

Foto: Privat

Hoda Thabet, Nordic Migrant Expert Forum (IS)

Hoda Thabet is a consultant at the International Department of Welfare in the City of Reykjavik and an expert member of the new Nordic Migrant Expert Forum. She is the founder and Chairperson of O.M.A.H.A.I NGO in Iceland. She has over 20 years of professional experience in the field of Education, including the University’s higher education programs. She is placed on the European Asylum Support Office list of external experts in the field of Translation, Education, E-learning, and Coachin, and an author of studies related to the identity of Female in the MENA region.

Photo: Private

David Im, Nordic Migrant Expert Forum (FO)

David Im is currently working as the national integration coordinator for the Faroese Immigration Office in the Faroe Islands and is an expert member of the new Nordic Migrant Expert Forum. Im has been working as the coordinator for the past 6 years advising and partnering with public institutions and NGOs and coordinating and cooperating with municipalities on the matters of integration. The Immigration Office is responsible in coordinating integration-related areas such as language learning, labor market, and social services.

Photo: Private

Anna-Maria Mosekilde, Nordisk ministerråd (DK)

Anna-Maria Mosekilde er programansvarlig for det nordiske samarbeidsprogrammet om integrering av flyktninger og innvandrere i Nordisk Ministerråd. Det nordiske samarbeidet om integrering av flyktninger og innvandrere understøtter de nordiske landenes arbeid med integrering gjennom utvikling av ny kunnskap og nye metoder, samt erfaringsutveksling mellom sentrale aktører innen forskning, myndigheter og sivilsamfunn.

Kulturinnslag

Rayan Karimi (NO)

Rayan Karimi er 23 år, fra Drammen og går siste året på musikklinja på VGS. Han kom til Norge alene som 18-åring. Musikk er en stor lidenskap og han har nå startet å skrive egne låter. Han har deltatt på Kulturintro, i regi av JM Norway. KulturIntro gir unge flyktninger i Oslo arbeidspraksis i kulturlivet og tilbyr kulturopplevelser, utvidet nettverk og praktiske ferdigheter.  Karimi jobber fortsatt på prosjekter med JM Norway. Han har deltatt i Fargespill og vært med på The Voice, spiller piano og synger.

Foto: Privat

Arktisk filharmoni (NO)

Arktisk Filharmoni er verdens yngste og nordligste profesjonelle orkesterinstitusjon. Siden opprettelsen i 2009 har organisasjonen blitt en av Nord-Norges største og mest aktive kulturinstitusjoner.

Geir Nordeng: Orkestersjef/Orchestra Director Bodø  

Foto: Arktisk filharmoni

Kyiv Soloists (UA)

Da krigen brøt ut i Ukraina var Kyiv Soloists på turne i Italia, og kom seg ikke hjem. Nå skal de bo i Bodø og øve og spille sammen med Arktisk Filharmoni. Det kom i stand som et samarbeid mellom Arktisk Filharmoni, Bodø2024, Nordland Musikkfestuke, Molobyen v/ Morten Jakhelln og Bodø kommune.

Arktisk Filharmoni med medlemmer fra Kiev Soloists (engelsk: Arctic Philharmonic with members from Kiev Soloists).

  • NATALIIA KOLIADA – 1 violin
  • KATERYNA MYSECHKO – 2 violin
  • IVAN GRYTSYSHYN – viola
  • IGOR PATSOVSKYI – cello

Foto: Kyiv Soloists